Que fem

De Maria Blasa Vilches
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Què fem?

Can Joanet és un espai destinat a atendre persones amb dificultats cognitives,en el seu comportament o emocions. Per donar ajuda s'explora la percepció, la cognició, l'atenció, l'emoció, la motivació, la personalitat, el comportament i les relacions interpersonals.

Atenem de forma prioritària:

Les alteracions del processament del llenguatge com el retard en l'adquisició, disfàsies, trastorns de l'adquisició de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia) així com els trastorns adquirits ( afàsia, alèxia i agrafia), trastorns de l'atenció , memòria i funcions executives.
Alteracions en la comunicació:
Trastorns del desenvolupament (Autisme. Asperger) així com alteracions secundaries a dèficits auditius i visuals.
Alteracions de la sortida de la informació : Anàrtria/disàrtria, Disglòssia, dislàlia, retard de la parla disfonia, disfemia. Així com els trastorns associats a altres patologies: disfunció orofacial, i disfàgia.

Pensem que les persones no són subjectes passius en tant que "reben teràpia", i creiem que cal ser actius en la recerca de les millors formes d'interactuar amb l'entorn.

Per tant acompanyem en un procés que és individual i únic per cada persona.

K4755544.jpg